середа, 3 вересня 2014 р.

четвер, 19 грудня 2013 р.

Захищайте ваші конституційні права!

Захищайте ваші конституційні  права!
Конституція України
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Або сьогоднi, або нiколи...


 
Люди добрi, спокiйно!  Вирiшуємо проблеми мирно, законно.

По-перше.  Нiякого насилля нi до людей, нi до речей!
- нiяких лежачих протестiв i голодування —  здоров'я, кроме вас, нiкому не потрiбне,
- нiяких позовiв до влади — при цьому режимi захисту не iснує,
- нiяких звернень до других держав — признатися у своїй безпорадностi,
- нiяких «круглих столiв» - матемемо те, що пiсля Майдану-2004, а то й гiрше,

Протести Евромайдану законнi i справедливi, а вимоги про вiдставку Уряду М. Азарова, чи Президента — це хибний шлях, дорога у нiкуди.  Попередники
 В. Януковича були i залишилися не кращими за нього.
Головне зло не у особах, а у режимi правлiння — кланово-олiгархiчному режимi - розсадником i поживним середовищем корупцiї i беззаконня.

Позбутися полiтичного цьогоо зла iснує єдиний засiб — зрозумiти хто ми, як народ i наше мiсце в державi,  яке знайдемо у статтi 5 Конституції України, а потiм скористатися своїм приначенням: